The Taste of Life: Behnam Charity’s Certificate and Stories

Biography
نمایشگاه گروهی طعم زندگی به کوشش رامین شیردل بهمن ماه ۹۷ در گالری ایوان برگزار شد. تمامی سود حاصل از فروش آثار نمایشگاه به همت رامین شیردل و مدیریت گالری به بیماران تحت درمان سرطان سینه اهدا گردید. داستان تک تک این بیماران و گزارش درمانشان را اینجا بخوانید.