بـازگشته

نمایشگاه انفرادی نقاشی | نازنین علایی‌نیا

۲۴ شهریور الـی ۷ مهـر ماه ۱۳۹۶

امید را در چشمانم بخوان
در تنم ببین
من نـور را انتخاب می کنم
به نور باز می گردم...

گیتی خوشدل
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)