مرورى بر آثار جميله پورنيا

ساعت بازديد: ٤ - ٨ عصر

٣٠ مهر - ٢١ آبان

مروری بر آثار جمیله پورنیا، به آنی ما را از گرفتاری در رمزگشاییِ هنر امروزی بیرون می کشد و حضور ما را از اکنون به گستره ای خیال انگیز، فارغ از زمان پرتاب میکند. جایی پر از رنگ و بافت که حاصل زیست صادقانه و کاملا شخصیِ فردی است که زیبا میبیند و زیبا تصویر میکند و احوال و حضور شاعرانه اش با جادوی مداد رنگی هایش بر کاغذ نشسته و انعکاسش چشمان ما را می نوازد.
جمیله پور نیا سالهاست فارغ از پایبندی به سودمندی ، مبتنی بر حقیقت و ذات زیبایی، نقاشی میکند تا یادمان بیاورد که ادراک ما از زیبایی نباید متاثر از شیوه زندگی نوین و وابسته به محیط محدودمان باشد، بلکه باید دریچه ای باشد برای نیل به کمال حقیقی و رهایی....
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)