هشت بهشت

نمایشگاه آثار نیو مدیای اشکان حسینی

۶ تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

کلوزوهه (Henry George Clouzot) در مسیر دریافت چگونگی خلق اثر هنری‏‏، هنرمند در برابر کاغذ سفید را به مانند انسانی ایستاده در ابتدای تونلی تاریک می‌داند که ابهام و تردید در ذهن او سایه گسترده است. تنها خلاقیت و جسارت هنرمند و اندوخته‌های تصویری، تاریخی و ذهنی اوست که یاورش در قدم گذاردن به این مسیر بی‌انتها و کشف و درنوردیدن این راه پرماجراست. هنرمند نوگرا توشه خود در این مسیر که نامش را یافته‌هایش می‌نامیم، در کنار پرسش‌هایش که دغدغه‌هایش نامیده می‌شوند می‌گذارد تا ابتدا خود را به دریافتی نو و همنوعانش را به لذت تجربه این دریافت نایل کند.
روند زندگی انسانی، چراهای او از جهان هستی و بسیاری دیگر از پرسش‌های بنیادین پدیدارشناسی، انسان را به جستجو در مسیر تاریخ زندگی بشری می‌کشاند و هنرمند در این مسیر پرسش‌های خاص خود را دارد. دلایل زوال و ظهور دیدگاه‌های هنری را می‌جوید و برای رسیدن به پاسخ از هر آنچه در اطرافش است یاری می‌طلبد و در انتها برای احیای آن دست به خلق هنری می‌زند. خلقی که نه بازگشت مو‌به‌مو به گذشته، بلکه جهشی از یافته‌هایش با نگاهی به آینده است.
اشکان حسینی، هنرمند نوگرایی است که با همین پرسش‌ها روبه‌رو بوده است. دلایل افول مینیاتور ایرانی را می‌جوید و از خود می‌پرسد که اگر امروزه دنیای فن‌آوری جهان را دگرگون نکرده بود، این هنر جایگاه و نمودش چه بود. هنرمندی که خود محصول دنیای معاصر و از فعالین آن است و حال این پرسش‌های روبه‌روی هم، او را به رهیافتی نو کشانده است و با خلق هنری خود تجربیاتش را با ما به اشتراک می‌گذارد. نقاشی‌های او حاصل در هم آمیختگی تجربیات کودکی‌اش از کتاب‌های تصویرسازی و دانش امروزش از دریافت‌های شخصی به عنوان هنرمند پرسش‌گر است، مرز بین واقعیت و تخیل که راه ما را به جهانی نو باز می‌کند.

- علی فانی سالک
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)