پروژه های طبقات (اپیزود شماره 1)

11 شهریور - 25 شهریور

“پروژه‌های طبقات”

پروژه‌ای با هدف نمایش چند مجموعه کوچک اما جامع، که علاوه بر استقلال‌شان به واسطه رویکرد و رسانه‌ی هر هنرمند، با بهره از پتانسیل طبقاتیِ فضا نیز تفکیک می‌شوند.
“طبقات” در هر اپیزود؛ با حفظ فضای شخصی برای هر هنرمند و امکان تنفسِ آثار، در اجماعی همگن و تعاملی به نمایش آثار میپردازد.
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)