چیزی شبیه یک رویا

نمایشگاه انفرادی یاسمین اشکبوس

۱۱ تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶

چیزی شبیه یک رویا، مجموعه‌ ایست ازعکس‌هایی که گویی از رویا و خواب ثبت شده‌اند.
اسب‌‌های در حال حرکت و هیجان، عناصر اصلی بکار گرفته شده در اینجا، نقش و رنگ فرم‌هایی هستند که ساختار آثار را به فضایی نقاشی‌گون نزدیک می‌کنند.
پهنه‌های وسیع، مقیاس‌های متفاوت و ترکیب بندی‌های آثار در ابعاد بزرگ تلاشی است برای به حداقل رساندن فاصله فضای رویاگون آثار و مخاطب.
خلوص بصری آثار با تکنیک عکاسی به کار گرفته شده سعی در ایجاد زبان بصری متفاوت داشته است.
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)