بازتاب: نوزده پنج

روزنامه شرق

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه صبا

روزنامه امتیاز

روزنامه آسیا

روزنامه سایه

هنر آنلاین

خبر گزاری ایلنا

خبر گزاری مهر

ایران آرت

 

 


منتشر شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۶