بازتاب: یک تکه زندگی

روزنامه شرق

آفتاب یزد

روزنامه ایران

روزنامه اعتماد

روزنامه شرق

تهران تایمز

ایران آرت

ایران

 


منتشر شده در ۱۱ مهر ۱۳۹۶