گشایش: درخشش – نقاشی‌های فریدون امیدی


منتشر شده در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸