گشایش: سیاه و سفید


منتشر شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷