درد مشترک

Group Exhibition

Mar 10 - Mar 20. 2020

در روزهایی که تمامی اهالی کره زمین دغدغه ای مشترک دارند و الگوی زندگی و احوالاتمان فارغ از مختصات جغرافیایی و هرگونه نژاد و مذهب و ملیت بر یک روال است ،گالری ایوان بر آن شده تا با دعوت از هنرمندان عزیز از درد مشترک این روزها روایتی تصویر کند.
در زمانی نه چندان دور ، با فاصله گرفتن از شرایط بیماری و قرنطینه، هنر زبان باز خواهد کرد به تشریح این دوره خاص از تاریخ بشریت و قطعا شاهد فیلم ها،کتاب ها و روایات مستند و... از وجوه مختلف این اپیدمی خواهیم بود.
در پیرو رسالت هنرهای تجسمی، گالری ایوان با احترام از هنرمندان عزیز دعوت نمود تا با بازنمایی روایت شخصی خود از واقعه شیوع ویروس کرونا و بازتاب آن بر جامعه پزشکی و کادر درمانی، با ارسال تصویر آثار مرتبط با موضوع در فراخوانی تحت عنوان "درد مشترک" شرکت نمایند تا در قدردانی و تشکر از جانفشانی کادر سلامت با ما همگام باشند.