جشنواره‌ی هنرهای تجسمی فجر – چارسوی هنر

باغ‌موزه‌ی قصر

۱۱ تا ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷