ساعت بازدید:
یکشنبه تا جمعه: ۱۶ تا ۲۰
گالری روزهای شنبه تعطیل است.

نشانی:
الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، خیابان لسانی، نبش بن‌بست حمید، شماره ۱
تلفن:
۲۲۶۱۲۱۴۲-۳ و ۲۲۶۰۷۱۲۶

ایمیل:
info@e1art.gallery

– آرت شاپ
تلفن: ۲۲۶۱۱۹۸۱
ایمیل: e1artshop@gmail.com