درباره

گالری ایوان به همت خانواده قویمی به تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ افتتاح می‌شود.
ایوان در نظر دارد که از راه فرهنگ و هنر، در خدمت هنر و انسانیت باشد و دری بگشاید به دنیای زیبایی‌ها.
هدف این مجموعه معرفی و حمایت از هنرمندان جوان معاصر و پیشرو و همچنین تقدیر از هنر پیشکسوتان است و بر این باوریم که رابطه هنرمند و گالری، یک رابطه دو طرفه و کاری گروهی‌ست.
در کنار حمایت از هنر و هنرمند، تمامی درآمد ایوان صرف امور خیریه و برای حمایت از انسان و انسانیت خواهد شد.

همچنین در راستای اهدافمان کوشش بر این است که نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی نیز فعالیت‌مان را گسترش دهیم.
در پایان باور داریم که حمایت از هنرمند تنها خرید آثار او نیست بلکه حمایت از ساعت‌ها آزمون و خطاست. حمایت از تمام لحظه‌های شاد و غمگین اوست و درک روح هنری دمیده شده در آثارش خواهد بود.

e1-artshop

در آرت‌شاپ گالری ایوان می‌توانید مجموعه‌ای از کارهای دستی، جواهرات دست‌ساز و کتاب‌های خارجی را ببینید. آرت‌شاپ فضایی کوچک و دلنشین در طبقه‌ی پایین گالری ایوان است.