Art in quarantine

Visiting Days: Friday days | Visiting Hours: 16 - 20

31 Jul. - 21 Aug. 2020

Mostafa Masoumi Acrylic on canvas | 100x90cm Mostafa Masoumi Acrylic on canvas | 100x90cm Leila Fathi Acrylic on cardboard | 15x15cm Leila Fathi Acrylic on cardboard | 15x15cm Leila Fathi Acrylic on cardboard | 25x35cm Leila Fathi Acrylic on cardboard | 25x35cm Siavash Hatam Acrylic on canvas | 200x150cm Siavash Hatam Acrylic on canvas | 195x219cm Taraneh Mosadegh Acrylic on polyester film | 11x15cm Taraneh Mosadegh Acrylic on polyester film | 11x15cm Taraneh Mosadegh Acrylic on polyester film | 11x15cm Farzaneh Mahdavian Acrylic & pencil on cardboard | 45x35cm Farzaneh Mahdavian Acrylic & pencil on cardboard | 45x35cm Abolfazl Masoumi | Mixed media | 80x120cm Ali Chaharmahali Mixed media | 100x70cm Ali Chaharmahali Mixed media | 80x120cm Oranous Afsharian Collage & acrylic on cardboard | 30x22cm Oranous Afsharian | RIP Collage & acrylic on cardboard| 30x22cm Oranous Afsharian | Member of a whole Collage & acrylic on cardboard | 21x30cm Oranous Afsharian | Bloody life Collage on cardboard | 15x18cm Oranous Afsharian |Bloody life Collage & acrylic on cardboard | 15.5x11.5cm Oranous Afsharian Mixed media | 15x18cm Shahla Homayouni | Corona and King Sculpture (Ceramic) | 30x17cm Rahimi Ilgar | فندوق شکن | Acrylic on canvas | 120x120cm Rahimi Ilgar | دهکده فراموشی | Acrylic on canvas | 120x120cm Mohamad Jafar Pakravan | سیمرغ خفته | Acrylic on canvas | 120x80cmFarzaneh Gholizadeh Mixed media Each piece 23x30cmFerial Amlashi Pencil on cardboard 42x29 cmFerial Amlashi Pencil on cardboard 42x29 cmNikou Varaei Mixed media 50x70 cmBanafshe Motevali AssemblageBanafshe Motevali AssemblageParmis Khoshnevis Snap out of infinite illusion Sculpture (Mixed media) 104x74x14 cmمرغ معما Nazgol Dastmalchi Photo print on mirror 100x150 cm Edition:3/3سوره تماشا Nazgol Dastmalchi Photo print on mirror 100x150 cm Edition:3/3صدای پای آب Nazgol Dastmalchi Photo print on mirror 100x150 cm Edition:3/3گل کاشی Nazgol Dastmalchi Photo print on mirror 100x150 cm Edition:3/3همراه Nazgol Dastmalchi Photo print on mirror 100x150 cm Edition:3/3Shima Rayatparvar Arylic on fibr 29x20 cmShima Rayatparvar Acrylic on canvas 30x35 cm Shima Rayatparvar Acrylic on canvas 30x35 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 26.5x16.5 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 22.5x18.5 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 44.5x64.5 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 20.5x27 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 20.5x27 cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 19.5x13.5cmAkbar Raad Unclear Monoprint on paper 25.5x27 cmMozhgan Fazeli Mixed media 170x70 cmMozhgan Fazeli Mixed media 35x29 cmMozhgan Fazeli Mixed media 35x29 cmMozhgan Fazeli Mixed media 14X16 cmMozhgan Fazeli Mixed media 35x29 cmMozhgan Fazeli Mixed media 25x29 cmFarzaneh Gholizadeh Mixed media 29x34 cm

به گواه و استناد تاریخ، هنر در هر دوره‌ی زمانی برآمده از تحولات و اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... بوده است و نمی‌توان ارتباط مستقیم آن را با سبک زندگی در هر دوره جدا دانست.
پیشروها همیشه فراتر از شرایط روز و پیروان اصالت و هنر کلاسیک معتقد و پایبند به دستاوردهای پیش از روزگار خود هستند، آنچه در اینجا مهم می‌نماید، واژه روز و روزگار و فعل حال است که مبنای ایجاد تعاریفی چون پس و پیش و بازه‌های زمانی قبل و بعد و محک قیاس پیشرو و کاردینال خواهد بود. امروز در سال‌های آغازین هزاره سوم “حال” ما گویا چندان خوشایند نیست.
با گسترش اپیدمی، دوره‌ای را سپری می‌کنیم که نه آن را تمرین کرده‌ایم، نه الگوی ذهنی و قابل استنادی در دست داریم و محکومیم به زیست با محدودیت و حتی بعضا محرومیت، توام با چشم‌اندازی نامشخص. شاید این ریاضت اجباری و جهانی بهانه‌ای باشد برای شکست مقاومت در برابر عادت‌های صدساله‌مان، شکست بایدها و نبایدها در دو بعدی و انقلابی ‌مفهومی در تکرارهای سه بعدی و قدم گذاشتن به مرحله‌ای جدید در قالب هنر معاصر ، که لازمه آن بستری برای تربیت حواس پنجگانه مان برای ذائقه‌ای جدید است، بستری که ظاهرا این روزها فراهم شده است...
امروز گالری ایوان راوی دوره‌ای از خلق اثر است که حتما ساختار شکن نیست، اما جسورانه است. جسارت معمولی بودن در شرایطی خاص که قطعا با فاصله گرفتن از آن در سال‌های آتی نیازمند رمزگشایی و ترجمه خواهد بود، قطعا آن روز دیگر این آثار معمولی نخواهند بود.