Dancing silently

تنهایی | Ballpoint on cardboard | 29.7x21 cm
تنهایی | Ballpoint on cardboard | 29.7×21 cm

 

خانواده | Ballpoint on cardboard | 70x100 cm
خانواده | Ballpoint on cardboard | 70×100 cm

 

بدون عنوان | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
بدون عنوان | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

بدون عنوان | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
بدون عنوان | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

هنر زنده ماندن | Ballpoint on cardboard | 70x50 cm
هنر زنده ماندن | Ballpoint on cardboard | 70×50 cm
کار | Pen on cardboard | 29.7x21 cm
کار | Pen on cardboard | 29.7×21 cm

 

ایران | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
ایران | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

آزادی | Pen on cardboard | 29.7x21 cm
آزادی | Pen on cardboard | 29.7×21 cm

 

آزادی | Pen on cardboard | 21x29.7 cm
آزادی | Pen on cardboard | 21×29.7 cm
رفیق | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
رفیق | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

پدر | Ballpoint on cardboard | 21x29.7 cm
پدر | Ballpoint on cardboard | 21×29.7 cm

 

گره | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
گره | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

دورویی | Ballpoint on cardboard | 70x50 cm
دورویی | Ballpoint on cardboard | 70×50 cm

 

قضاوت | Ballpoint on cardboard | 20x20 cm
قضاوت | Ballpoint on cardboard | 20×20 cm

 

گل یا پوچ | Ballpoint on cardboard | 70x100 cm
گل یا پوچ | Ballpoint on cardboard | 70×100 cm

 

تاریکی | Ballpoint on cardboard | 29.7x21 cm
تاریکی | Ballpoint on cardboard | 29.7×21 cm

 

روشنایی | Ballpoint on cardboard | 21x29.7 cm
روشنایی | Ballpoint on cardboard | 21×29.7 cm

 

پرنده | Ballpoint on cardboard | 50x70 cm
پرنده | Ballpoint on cardboard | 50×70 cm

 

موسیقی | Ballpoint on cardboard | 21x29.7 cm
موسیقی | Ballpoint on cardboard | 21×29.7 cm

 

موسیقی | Ballpoint on cardboard | 21x29.7 cm
موسیقی | Ballpoint on cardboard | 21×29.7 cm