شناوری | پس از سال ها

نقاشی های علی قائمی در ایوان | مجسمه های احسان صفری در ایوان-دو

از 3 بهمن تا 24 بهمن


“از پس سال ها”

مجسمه های احسان صفری در گالری ایوان-دو


 

 

 

 


“شناوری”

نقاشی های علی قائمی در گالری ایوان+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)